ShoppingEvent - Events i köpcentrum

Dekoröar Hansa City 2016-2020

Hansa City, Kalmar, 2016-2020

I samband med att vi fick förtroendet av Hansa City att ta ett helhetsgrepp om deras event under 2016 fick vi även förtroendet att ta hand om viss dekor på deras offentliga yta för hela året - fantastiskt roligt tycker vi!

Vi valde att använda oss av två runda dekoröar som vi placerade på två olika öppna ytor mitt i centrumet för maximal display av butikernas produkter och varumärken. Hela året jobbar vi i nära samarbete med Hansa Citys butiker för att på bästa sätt få till en så effektfull och visuell dekorupplevelse för besökarna som möjligt

Under året följer dekoröarna årstider och högtider som kommer för en härlig känsla av förnyelse. Dessa rundlar inspirerar kunden direkt till köp och skapar en större köplust. 


08 - 646 70 28
© ShoppingEvent 2013